HTML Redirect

Vi skapar hem genom livets alla skeden

 

Med över 90 års erfarenhet och 35.000 bostäder i bagaget

ALM Småa Bostad härrör från ALM Equity och Småa - två pionjärer inom bostadsutvecklingen. Historien började 1927 och idag har vi utvecklat över 35.000 bostäder och kommersiella fastigheter i Stor-Stockholm, Mälardalen och Uppsala.

På ALM Småa Bostad händer det mycket just nu. Vi expanderar och fortsätter vår satsning på attraktiva bostäder och stadsutvecklingsprojekt i framförallt Stockholmsområdet. De senaste åren har vi arbetat för att bredda vår verksamhet och maximera flexibiliteten i vår byggrättsportfölj, något som vi nu ser ger tydliga resultat.

Under andra kvartalet i år hade vi produktionsstart av 630 bostäder, vilket är ett rekord för oss under de senaste 15 åren. Vi har under året också sålt närmare 3.500 bostäder, där målet är att färdigställa dessa senast 2025. Idag har vi 1.500 bostäder i produktion och vår marknadsandel av bostäder i produktion i Stockholm uppgår till över tio procent.  

Därtill ska vi kraftigt öka vår befintliga byggrättsportfölj genom att driva detaljplaneprocesser och förvärva nya byggrätter.  

Jobba hos oss!

Just nu söker vi en affärsinriktad Projektcontroller.

Vi är en del av ALM Equity-koncernen
ALM Equity AB grundades 2006 och 2012 noterades bolaget på NASDAQ First North Growth Market. 2017 förvärvades  byggherren och bostadsutvecklaren Småa AB som med sin långa erfarenhet kompletterade och förstärkte ALM Equity med både kompetens och projektportfölj. I samband med förvärvet genomfördes en uppdelning och renodling av verksamheten i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken; en satsning för att göra ALM Equity till den starkaste koncernen i branschen.

Läs mer på www.almequity.se, www.almbostad.se, www.smaa.se  

ALM Småa Bostad AB
c/o ALM Equity AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

Kontakt
08-562 303 00
info@almequity.se

© Copyright ALM Småa Bostad AB