Du slussas nu till almprojekt.se

Vi har en ny hemsida.
Du slussas strax dit! 
Om oss

ALM Småa Bostad är en nytänkande och flexibel bostads-, fastighets- och stadsdelsutvecklare. Vi har erfarenhet från 1920-talet och ingår i den börsnoterade ALM Equity-koncernen.

Som vårt namn indikerar, så är vi en sammanslagning av ALM Bostad och Småa. ALM Bostad härrör från ALM Equity som förvärvade Småa 2017.

ALM Bostad

 ALM Bostad utvecklarkvadratsmarta lägenheter i kommunikationsnära lägen. Områdena genomsyras av delningsekonomi, både genom en digital portal och med målgruppsanpassade gemensamhetsytor. 

Hjärtat slår lite extra hårt för förstagångsköpare

Småa

Småa utvecklar villor , rad-, par- och kedjehus samt större lägenheter. Områdena känner man igen på den bearbetade yttermiljön, både tomter och rekreationsytor är väl genomtänkta och anpassade för de boende. 

Hjärtat slår lite extra hårt för familjer

ALM Småa Bostad AB
c/o ALM Equity AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

Kontakt
08-562 303 00

info@almequity.se

© Copyright ALM Småa Bostad